Jdi na obsah Jdi na menu
 


39.ročník - 3.září 2016

10. 5. 2016

39. ročník kynologické soutěže Novoborský pohár

MÍSTO a ČAS  KONÁNÍ  SOUTĚŽE

Soutěž proběhne dne   3. září 2016,

sipkazl.gifcvičiště ZKO Nový Bor  

Uzávěrka písemných přihlášek 31.8.2015.

Sraz účastníků je na cvičišti kynologického klubu Nový Bor,
Liberecká 318, - hostinec HAVRANKY                        

Kategorie:  podle zkoušky ZVV2 - bez omezení, beze stop  
                 podle zkoušky ZVV1 - se zkouškou max. ZVV1, beze stop
                 podle zkoušky ZM – se zkouškou max. ZM, beze stop
                 podle zkoušky  ZZO – bez speciálních cviků,se zkouškou
                                                           max. ZZO
                 stopa – bez omezení            
/stopa vlastní, min.350 kroků dlouhá, 1 hod. stará, 4 předměty pořadatele (5 bodů předmět), doby vypracování 10 min. max. 100 bodů, maximální počet přihlášených 15, rozhoduje datum, kdy přihláška došla.  Dopravu  na stopy pořadatel nezajišťuje/.


V jednotlivých kategoriích obdrží první tři soutěžící poháry a věcné ceny a dále bude vyhodnocen nejlepší obranář a nejlepší poslušnost (dle 300 bodové zkoušky) a nejlepší stopař.  Kategorie bude otevřena nastoupí-li min. 3 závodníci.

Časový rozvrh soutěže:
        8,00 – 9,00 hod.  prezentace + kontrola oč.průkazu
        9,00 – 9,15 hod.  zahájení
        9,30 – 17,00 hod. vlastní soutěž
        17,00 – předpokládaný konec a vyhodnocení  
         
Organizační výbor:   ředitel soutěže:  Miloslav Černovský          
                     technický vedoucí:   Ing.Eliška Ehrenbergerová
                     pokladník:  Jiřina Němečková               

Rozhodčí:  p. Josef Prášil, pí Michaela Šultová
Figurant:  p. Jindřich Žák
                 
Za všechny členy naší organizace Vám přejeme mnoho úspěchů v soutěži, pěkné počasí a mnoho hezkých zážitků po celý průběh soutěže.


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.Podmínkou účasti na soutěži je zaplacení startovného (startovné může být uhrazeno v den soutěže), dospělí 200,-Kč, mládež 100,-Kč (do 18ti let). Pokud závodník nastoupí na stopu v rámci jiné kategorie se stejným psem – 1 x startovné, pokud nastoupení na stopu s jedním psem a do jiné kategorie s druhým psem – 2 x startovné. Dále členská průkazka se zaplacenými příspěvky za rok 2016. Očkovací průkaz obsahující záznam, že zvíře bylo očkováno proti vzteklině.
2. Každý účastník soutěže je povinen v prostoru kynologického areálu udržovat pořádek.
3. Každý účastník soutěže se účastní na vlastní nebezpečí. Za škody způsobené psem odpovídá psovod.

4. V případě nepřístojného chování psovoda si pořádající organizace vyhrazuje právo výsledek dosažený v soutěži anulovat a psa i psovoda bez navrácení startovného vyloučit.
5. V případě, že se soutěž nebude konat z důvodu vyšší moci, použije pořadatel startovné k úhradě výloh spojených s přípravou soutěže.
6. Při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů získaných:  a)  v obraně
                                                                              b)  v poslušnosti
                                                                              c)   losem
7. Protesty se podávají písemně, nejpozději do 15ti minut po ukončení jednotlivých disciplín, a to řediteli soutěže s vkladem 300,-Kč, který v případě neoprávněného protestu propadá ve prospěch pořadatele.
8. Háravé feny se mohou zúčastnit soutěže. Závodník je povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli před vpuštěním feny do prostoru areálu kynologického klubu.
9. Výstroj psa musí odpovídat platným ustanovením zkušebního řádu.
10. Pořádající organizace upozorňuje soutěžící, že odpovídá za dodržování řádů schválených ÚKOZ a pokud je soutěžící poruší budou ze soutěže vyloučeni.  Soutěže se smí zúčastnit psi a feny dle Řádu ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů schváleného ÚKOZ dne 31.5.2006, č.j.8479/2006-11020.
11. Organizace si vyhrazuje právo některých změn v případě určených terénů ( např.zástěny apod.).
12. Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěže.
13. Veškerou korespondenci včetně startovného a řádně vyplněné přihlášky zasílejte na adresu  

FRANTIŠEK MACH,
MYSLBEKOVA 649
473 01 NOVÝ BOR
e-mail: mach-cvikov@volny.cz
mobil: 732 529 892.

sipkazl.gifPřihláška na závody (*.doc)

sipkazl.gifPřihláška na závody (*.pdf)

 

sipkazl.gifPropozice (*.doc)

sipkazl.gifPropozice (*.pdf)

Adobe Acrobat Reader zdarma ke stažení 

______________________________________________________________________

 Sponzorem akce je:

Město Nový Bor 202.jpg

 

 

 

 

 


Psí tahadla od Sunnyho