Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice

Český kynologický svaz ZKO Nový Bor – 503

pořádá s podporou města Nový Bor

dne 2. září 2017

40. ročník obranářského závodu

NOVOBORSKÝ POHÁR

Soutěž je zařazena do krajské ligy Libereckého kraje

Místo konání

cvičiště ZKO 503 Nový Bor, Liberecká 318, Arnultovice – Nový Bor

GPS: 50.7673753N, 14.5650258E

Soutěžní kategorie podle zkoušky

 • ZZO – bez speciálních cviků, se zkouškou max. ZZO,
 • ZM – se zkouškou max. ZM, beze stop,
 • ZVV1 – se zkouškou max. ZVV1, beze stop,
 • ZVV2 – bez omezení, beze stop,
 • STOPA – bez omezení, nebude započtena do bodového hodnocení v krajské lize.
  ( stopa vlastní, min. 500 kroků dlouhá, min. 1 hodinu stará, 4 lomy z toho 1 ostrý, 2 předměty vlastní dle NZŘ ).
  Dopravu na stopy pořadatel nezajišťuje!
  Počet účastníků je omezen na 10.
  Při bodové shodě rozhoduje
  1. hodnocení na 1. předmětu
  2. hodnocení na 2. předmětu
  3. los

V jednotlivých kategoriích obdrží první tři soutěžící poháry a věcné ceny a dále bude vyhodnocen nejlepší obranář a nejlepší poslušnost (dle 300 bodové zkoušky) a nejlepší stopař. Kategorie bude otevřena nastoupí-li min. 3 závodníci.

Časový rozvrh soutěže

 • 8:00 – 9:00 prezentace + kontrola oč. průkazu,
 • 9:00 – 9:15 zahájení,
 • 9:30 – 17:00 vlastní soutěž,
 • 17:00 předpokládaný konec a vyhodnocení.

Organizační výbor:

 • Ředitel soutěže: Petra Kacafírková
 • Technický vedoucí: Josef Zücker, zko-novybor@email.cz
 • Pokladník: Jiřina Němečková
 • Rozhodčí: p. Jaroslav Tišl
 • Figurant: Miloslav Lebruška

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Josef Zücker, Sídliště 588, 47154 Cvikov, email: zko-novybor@email.cz ,tel. 733 694 648. Přihlášku je možné vyplnit on-line na stránkách https://zko-novybor.estranky.cz/clanky/novoborsky-pohar/40.rocnik---2017/prihlaska.html

Josef Zücker, Sídliště 588, 47154 Cvikov, email: zko-novybor@email.cz ,tel. 733 694 648. Přihlášku je možné vyplnit on-line na stránkách https://zko-novybor.estranky.cz/clanky/novoborsky-pohar/40.rocnik---2017/prihlaska.html

 1. Podmínkou účasti na soutěži je zaplacení startovného (startovné může být uhrazeno v den soutěže),
  • dospělí 200,-Kč,
  • mládež 150,-Kč (do 18ti let),
  • stopa 100,-Kč, pokud závodník nastoupí na stopu v rámci jiné kategorie se stejným psem.

  Dále členská průkazka se zaplacenými příspěvky za rok 2017. Očkovací průkaz obsahující záznam, že zvíře bylo očkováno proti vzteklině.

 2. Každý účastník soutěže je povinen v prostoru kynologického areálu udržovat pořádek.
 3. Každý účastník soutěže se účastní na vlastní nebezpečí. Za škody způsobené psem odpovídá psovod.
 4. V případě nepřístojného chování psovoda si pořádající organizace vyhrazuje právo výsledek dosažený v soutěži anulovat a psa i psovoda bez navrácení startovného vyloučit.
 5. V případě, že se soutěž nebude konat z důvodu vyšší moci, použije pořadatel startovné k úhradě výloh spojených s přípravou soutěže.
 6. Při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů získaných:
  • a) v obraně
  • b) v poslušnosti
  • c) losem
 7. Protesty se podávají písemně, nejpozději do 15ti minut po ukončení jednotlivých disciplín, a to řediteli soutěže s vkladem 300,-Kč, který v případě neoprávněného protestu propadá ve prospěch pořadatele.
 8. Háravé feny se mohou zúčastnit soutěže. Závodník je povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli před vpuštěním feny do prostoru areálu kynologického klubu.
 9. Výstroj psa musí odpovídat platným ustanovením zkušebního řádu.
 10. Pořádající organizace upozorňuje soutěžící, že odpovídá za dodržování řádů schválených ÚKOZ a pokud je soutěžící poruší budou ze soutěže vyloučeni. Soutěže se smí zúčastnit psi a feny dle Řádu ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů schváleného ÚKOZ dne 31.5.2006, č.j.8479/2006-11020.
 11. Organizace si vyhrazuje právo některých změn v případě určených terénů ( např.zástěny apod.).
 12. Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěže.
 13. Veškerou korespondenci včetně startovného a řádně vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

 

Propozice ke stažení (.pdf)

Přihláška ke stažení