Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences ČKS ZKO č.503 - Nový Bor - Novoborský pohár - 43. ročník - 2020 - 43. ročník - 2020
Jdi na obsah Jdi na menu
 


43. ročník - 2020

14. 7. 2020

Český kynologický svaz ZKO Nový Bor – 503

pořádá s podporou města Nový Bor

dne 5. září 2020

43. ročník obranářského závodu

NOVOBORSKÝ POHÁR

Místo konání

cvičiště ZKO 503 Nový Bor, Liberecká 318, Arnultovice – Nový Bor

GPS: 50.7673753N, 14.5650258E

Soutěžní kategorie podle zkoušky

 • ZZO – bez speciálních cviků, se zkouškou max. ZZO,
 • ZM – se zkouškou max. ZM, beze stop,
 • ZVV1 – se zkouškou max. ZVV1, beze stop,
 • ZVV2 – bez omezení, beze stop.

V jednotlivých kategoriích obdrží první tři soutěžící poháry a věcné ceny a dále bude vyhodnocen nejlepší obranář a nejlepší poslušnost (dle 300 bodové zkoušky). Kategorie bude otevřena nastoupí-li min. 3 závodníci.

Časový rozvrh soutěže

 • 9:00 – 10:00 prezentace + kontrola oč. průkazu,
 • 10:15 – 10:30 zahájení,
 • 10:30 – 17:00 vlastní soutěž,
 • 17:00 předpokládaný konec a vyhodnocení.

Organizační výbor:

 • Ředitel soutěže: Iveta Kohoutková
 • Technický vedoucí: Josef Zűcker
 • Rozhodčí: p. Jaroslav Tišl
 • Figurant: Miloslav Lebruška

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Podmínkou účasti na soutěži je zaplacení startovného (startovné může být uhrazeno v den soutěže),
  • dospělí 200,-Kč,
  • mládež 150,-Kč (do 18ti let),
  •  

  Dále členská průkazka se zaplacenými příspěvky za rok 2020. Očkovací průkaz obsahující záznam, že zvíře bylo očkováno proti vzteklině.

 2. Každý účastník soutěže je povinen v prostoru kynologického areálu udržovat pořádek.
 3. Každý účastník soutěže se účastní na vlastní nebezpečí. Za škody způsobené psem odpovídá psovod.
 4. V případě nepřístojného chování psovoda si pořádající organizace vyhrazuje právo výsledek dosažený v soutěži anulovat a psa i psovoda bez navrácení startovného vyloučit.
 5. V případě, že se soutěž nebude konat z důvodu vyšší moci, použije pořadatel startovné k úhradě výloh spojených s přípravou soutěže.
 6. Při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů získaných:
  • a) v obraně
  • b) v poslušnosti
  • c) losem
 7. Protesty se podávají písemně, nejpozději do 15ti minut po ukončení jednotlivých disciplín, a to řediteli soutěže s vkladem 300,-Kč, který v případě neoprávněného protestu propadá ve prospěch pořadatele.
 8. Háravé feny se mohou zúčastnit soutěže. Závodník je povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli před vpuštěním feny do prostoru areálu kynologického klubu.
 9. Výstroj psa musí odpovídat platným ustanovením zkušebního řádu.
 10. Pořádající organizace upozorňuje soutěžící, že odpovídá za dodržování řádů schválených ÚKOZ a pokud je soutěžící poruší budou ze soutěže vyloučeni. Soutěže se smí zúčastnit psi a feny dle Řádu ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů schváleného ÚKOZ dne 31.5.2006, č.j.8479/2006-11020.
 11. Organizace si vyhrazuje právo některých změn v případě určených terénů ( např.zástěny apod.).
 12. Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěže.
 13. Přihlásit se do soutěže můžete vyplněním elektronického formuláře. Nebo při prezentaci v den konání soutěže.

 

Přihláška ke stažení