Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oblastní výstava německých ovčáků 2017

5. 7. 2017

ZKO č. 503 NOVÝ BOR pořádá

Oblastní výstavu německých ovčáků

která se koná dne 5.července 2017 (středa-st.svátek)

Místo konání: kynologické cvičiště ZKO NOVÝ BOR, Liberecká 318, N.Bor - Arnultovice, 
GPS: 50.7673753N, 14.5650258E

Časový program
8:00 - 9:00 přejímka psů
9:15 - 9:30 slavnostní zahájení
9:30 - 16:00 posuzování psů

Rozdělení tříd
tř.dorostu 6 -1 2 měsíců
tř.mladých 12-18 měsíců
tř.dospívajících 18-24 měsíců
tř.pracovních nad 24 měsíců
tř.veteránů od 8 let

Posuzováni
Bude probíhat dle výstavního řádu. Známku výbornou může obdržet jedinec pouze ve třídě pracovní, který má složenou zkoušku z výkonu (platí i ZM) a RTG kyčelních kloubů max. 2 st, s výsledkem zapsaným v PP.

Výstavní ocenění:
tř.dorostu: velmi nadějný - nadějný
tř.mladých: velmi dobrý - dobrý - dostatečný
tř.dospívajících: velmi dobrý - dobrý - dostatečný
tř.pracovních: výborný - velmi dobrý - dobrý – dostatečný
tř.veteránů:

Tituly: Oblastní vítěz, Vítěz třídy.

Ceny: Ve všech třídách obdrží pohár a věcné ceny první tři jedinci. Všichni zúčastnění obdrží oceňovací kartu.

Protest
Protest může být podán z formálních důvodů písemně během výstavy do skončení posuzování v kruhu, a to ve výstavní kanceláři současně se složením jistiny ve výši 300,- Kč, která při rozhodnutí v neprospěch stěžovatele propadá.

Složení výstavního výboru
Ředitel výstavy: KACAFÍRKOVÁ Petra
Technický vedoucí: VANĚČEK Stanislav
Výstavní kancelář : ČERNOVSKÝ Miloslav ml.

Všechny výstavní třídy posoudí rozhodčí: ING. JIŘÍ NOVOTNÝ

Výstavní poplatky
Člen klubu NO 300,- Kč za 1. psa a 200,- Kč za každého dalšího.
Nečlen klubu NO 600,- Kč za 1. psa a 350,- Kč za každého dalšího.

Bonus pro účastníky výstavy
Po ukončení výstavy pořádáme trénink obran. Každý zúčastněný pes výstavy může v rámci startovného okusit rukáv figuranta Jindry Žáka. Zájemci o bonus se musí nahlásit při přejímce psů. Minimální počet přihlášených pro konání tréninku je 5 účastníků.

Uzávěrka přihlášek 30. června 2017

Přihlášky a poplatky složenkou typu C zasílejte na adresu:
MACH František, Myslbekova 649, NOVÝ BOR 473 01, e-mail: mach-cvikov@volny.cz mobil: 732 529 892.

Poplatek lze platit i na bankovní účet 2608910247/0100, do sdělení pro příjemce uveďte jméno majitele psa a jako var.symbol vaše tel. číslo.

!!!!Nezbytné přílohy přihlášky!!!

 1. Kopie útržku o zaplacení členství v klubu NO nalepte na zadní stranu přihlášky.
 2. Přiložte kopii PP.
 3. U třídy pracovní i certifikát o vykonané zkoušce nebo potvrzení o jejím vykonání.

Výše uvedené přílohy včetně přihlášky lze naskenovat a poslat e-mailem.

Všeobecná ustanovení

 1. Volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen obojkem a vodítkem, kousaví psi navíc náhubkem.
 2. V areálu je zakázáno uvazovat psy k plotu, stromům atd.
 3. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
 4. Z účasti na výstavě jsou vyloučení psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, vylučují se jedinci s operativním nebo jiným zákrokem k odstranění vady exteriéru psa.
 5. Vystavovatel je povinen řídit se pokyny pořadatele výstavy.

Upozornění vystavovatele
Ihned po příchodu na výstaviště překontrolujte správnost zařazení Vašeho psa do třídy podle data narození a pohlaví. Není- li v katalogu správně zařazen, vyžádejte si ve výstavní kanceláři jeho přeřazení. Po zahájení posuzování v kruhu není možné již přeřazení provést.

Doklady bez nichž nelze psa posoudit přineste s sebou na výstavu

 1. Originál PP psa.
 2. Výkonnostní průkaz.
 3. Všichni musí mít potvrzení o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviroze, ne starší jeden rok a ne mladší než jeden měsíc.

Přihláška - 2017.doc

Přihláška - 2017.pdf

2017_vystava_propozice.pdf