Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences ČKS ZKO č.503 - Nový Bor - Výstava německých ovčáků - Oblastní výstava NO 2020 - Oblastní výstava německých ovčáků 2020 - propozice
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oblastní výstava německých ovčáků 2020 - propozice

16. 5. 2020

Český kynologický svaz

ZKO č. 503 NOVÝ BOR pořádá

Oblastní výstavu německých ovčáků

která se koná dne 5.července 2020

Místo konání:

 • kynologické cvičiště ZKO NOVÝ BOR, Liberecká 318, N.Bor - Arnultovice,
 • GPS: 50.7673753N, 14.5650258E

 

Časový program

 • 8:00 - 9:00 přejímka psů
 • 9:15 - 9:30 slavnostní zahájení
 • 9:30 - 16:00 posuzování psů

 

Rozdělení tříd

 • tř.dorostu 6 -12 měsíců
 • tř.mladých 12-18 měsíců
 • tř.dospívajících 18-24 měsíců
 • tř.pracovních nad 24 měsíců
 • tř.veteránů od 8 let

 

Pro třídu dospívajících a pracovních je podmínkou zapsaný výsledek RTG DKK a DLK v PP. Ve třídě pracovní může nastoupit pouze jedinec se složenou všestrannou zkouškou z výkonu.

Posuzováni

 • Bude probíhat dle výstavního řádu ČKNO.
 • Známku výbornou může obdržet jedinec pouze ve třídě pracovní, který má složenou zkoušku z výkonu (platí i ZM) a RTG kyčelních a loketních kloubů max. 2. st. s výsledkem zapsaným v PP.

 

Výstavní ocenění:

 • tř.dorostu: velmi nadějný - nadějný
 • tř.mladých: velmi dobrý - dobrý - dostatečný
 • tř.dospívajících: velmi dobrý - dobrý - dostatečný
 • tř.pracovních: výborný - velmi dobrý - dobrý – dostatečný
 • tř.veteránů:

 

Tituly:

 • Oblastní vítěz
 • Vítěz třídy

 

Ceny:

 • Ve všech třídách obdrží ceny první tři jedinci. Všichni zúčastnění obdrží oceňovací kartu.

 

Protest

 • Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný
 • Protest může být podán z formálních důvodů porušení výstavního řádu nebo propozic pouze písemně během výstavy do skončení posuzování v kruhu, a to ve výstavní kanceláři současně se složením jistiny ve výši 500,- Kč, která při rozhodnutí v neprospěch stěžovatele propadá.

 

Složení výstavního výboru

 • Ředitel výstavy: xxxxx
 • Technický vedoucí: xxxxx
 • Výstavní kancelář : ČERNOVSKÝ Miloslav, ml.

 

Všechny výstavní třídy posoudí rozhodčí:

 • ING. JIŘÍ NOVOTNÝ

 

Výstavní poplatky

 • Člen klubu NO 350,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za každého dalšího.
 • Nečlen klubu NO 700,- Kč za 1. psa a 600,- Kč za každého dalšího.

 

Uzávěrka přihlášek 28. června 2020 !!!

Přihlášky zasílejte na adresu:

 

Poplatek lze platit pouze převodem na bankovní účet 2608910247/0100, do sdělení pro příjemce uveďte jméno majitele psa + počet přihlášených psů a jako var. symbol vaše tel. číslo.

Neakceptujeme platby složenkou jakéhokoli typu.

Příchozí platby na bankovní účet, které nebude možné identifikovat a spárovat s přihláškou podle výše uvedených parametrů budou považovány za nezaplacené! A přihlášený pes nebude uveden v katalogu.

Platby v místě výstavy nejsou možné. Protože za přihlášené, ale nepředvedené zvíře se musí zaplatit plný poplatek.

!!!! Nezbytné přílohy přihlášky !!!

 1. Kopie útržku o zaplacení členství v ČKNO nalepte na zadní stranu přihlášky.
 2. Přiložte kopii PP.
 3. U třídy pracovní i certifikát o vykonané zkoušce nebo potvrzení o jejím vykonání.

Výše uvedené přílohy včetně přihlášky lze naskenovat a poslat e-mailem.

Všeobecná ustanovení

 1. Volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen obojkem a vodítkem, kousaví psi navíc náhubkem.
 2. V areálu je zakázáno uvazovat psy k plotu, stromům atd.
 3. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
 4. Z účasti na výstavě jsou vyloučení psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, vylučují se jedinci s operativním nebo jiným zákrokem k odstranění vady exteriéru psa.
 5. Vystavovatel je povinen řídit se pokyny pořadatele výstavy.
 6. V případě nekonání akce z důvodu vyšší moci, budou poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou akce.

Upozornění pro vystavovatele
Ihned po příchodu na výstaviště překontrolujte správnost zařazení Vašeho psa do třídy podle data narození a pohlaví. Není- li v katalogu správně zařazen, vyžádejte si ve výstavní kanceláři jeho přeřazení. Po zahájení posuzování v kruhu není možné již přeřazení provést.

Doklady bez nichž nelze psa posoudit přineste s sebou na výstavu

 1. Originál PP psa.
 2. Výkonnostní průkaz.
 3. Všichni musí mít potvrzení o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze, ne starší jeden rok a ne mladší než jeden měsíc.

 

KE STAŽENÍ:

PŘIHLÁŠKA

PROPOZICE

VÝSTAVNÍ ŘÁD