Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences ČKS ZKO č.503 - Nový Bor - Výstava německých ovčáků - Oblastní výstava NO 2021 - VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ 2021
Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ 2021

31. 5. 2021

Český kynologický svaz

ZKO č. 503 NOVÝ BOR pořádá

Oblastní výstavu německých ovčáků

která se koná dne 5. července 2021

Místo konání:

 • kynologické cvičiště ZKO NOVÝ BOR, Liberecká 318, N. Bor - Arnultovice,
 • GPS: 50.7673753N, 14.5650258E

Časový program

 • 8:30 - 9:30 přejímka psů
 • 10:00 -  slavnostní zahájení
 • 10:15 - 16:00 posuzování psů

Rozdělení tříd

 • tř. dorostu 6 -1 2 měsíců
 • tř. mladých 12-18 měsíců
 • tř. dospívajících 18-24 měsíců
 • tř. pracovních nad 24 měsíců
 • tř. veteránů od 8 let

Pro třídu dospívajících a pracovních je podmínkou zapsaný výsledek RTG DKK a DLK v PP. Ve třídě pracovní může nastoupit pouze jedinec se složenou všestrannou zkouškou z výkonu.

Posuzování

 • Bude probíhat dle výstavního řádu ČKNO.
 • Známku výbornou může obdržet jedinec pouze ve třídě pracovní, který má složenou zkoušku z výkonu (platí i ZM) a RTG kyčelních a loketních kloubů max. 2. st,            s výsledkem zapsaným v PP.

Výstavní ocenění:

 • tř. dorostu: velmi nadějný - nadějný
 • tř. mladých: velmi dobrý - dobrý - dostatečný
 • tř. dospívajících: velmi dobrý - dobrý - dostatečný
 • tř. pracovních: výborný - velmi dobrý - dobrý – dostatečný
 • tř. veteránů:

Tituly:

 • Oblastní vítěz
 • Vítěz třídy

Ceny:

 • Ve všech třídách obdrží ceny první tři jedinci. Všichni zúčastnění obdrží oceňovací kartu.

Protest

 • Protest může být podán z formálních důvodů písemně během výstavy do skončení posuzování v kruhu, a to ve výstavní kanceláři současně se složením jistiny ve výši 300,- Kč, která při rozhodnutí v neprospěch stěžovatele propadá.

Složení výstavního výboru

 • Technický vedoucí: Ing. Eliška Ehrenbergerová
 • Výstavní kancelář: Miloslav Černovský

Všechny výstavní třídy posoudí rozhodčí:

 • JIŘÍ KUČERA

Výstavní poplatky

 • viz Uzávěrka přihlášek

 Uzávěrka přihlášek :

  1) 25. června 2021!!!

 • Člen klubu NO 300,- Kč za 1. psa a 200,- Kč za každého dalšího.
 • Nečlen klubu NO 600,- Kč za 1. psa a 350,- Kč za každého dalšího.

  2) 30. června 2021 !!!

 • Člen klubu NO 400,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za každého dalšího.
 • Nečlen klubu NO 700,- Kč za 1. psa a 450,- Kč za každého dalšího.

Přihlášky on line, případně dotazy a informace

případné dosílání na adresu: Ing. Eliška Ehrenbergerová, Okrouhlá 163, 473 01 Nový Bor

Poplatek lze platit na bankovní účet 1034834489/6100, do sdělení pro příjemce uveďte jméno majitele psa a jako var. symbol vaše tel. číslo.

!!!! Nezbytné přílohy přihlášky!!!

 1. Kopie útržku o zaplacení členství v ČKNO nalepte na zadní stranu přihlášky.
 2. Přiložte kopii PP.
 3. U třídy pracovní i certifikát o vykonané zkoušce nebo potvrzení o jejím vykonání.

Výše uvedené přílohy včetně přihlášky lze naskenovat a poslat e-mailem.

Všeobecná ustanovení

 1. Volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen obojkem a vodítkem, kousaví psi navíc náhubkem.
 2. V areálu je zakázáno uvazovat psy k plotu, stromům atd.
 3. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
 4. Z účasti na výstavě jsou vyloučení psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, vylučují se jedinci s operativním nebo jiným zákrokem k odstranění vady exteriéru psa.
 5. Vystavovatel je povinen řídit se pokyny pořadatele výstavy.

Upozornění pro vystavovatele
Ihned po příchodu na výstaviště překontrolujte správnost zařazení Vašeho psa do třídy podle data narození a pohlaví. Není- li v katalogu správně zařazen, vyžádejte si ve výstavní kanceláři jeho přeřazení. Po zahájení posuzování v kruhu není možné již přeřazení provést.

Doklady bez nichž nelze psa posoudit přineste s sebou na výstavu

 1. Originál PP psa.
 2. Výkonnostní průkaz.
 3. Všichni musí mít potvrzení o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviroze, ne starší jeden rok a ne mladší než jeden měsíc.

Upozornění vystavovatelům: !!!

Celá výstava bude probíhat v souladu s případným vládním nařízením ohledně covidu-19.